tfsf.net
当前位置:首页>>关于五年级脱式计算 简算 竖式计算 解方程各50道 谢谢了的资料>>

五年级脱式计算 简算 竖式计算 解方程各50道 谢谢了

方程:(0.5+x)+x=9.8÷2 2(x+x+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5x+x x-0.8x=6 12x-8x=4.8 7.5*2x=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 52-x =15 91÷x =1.3 x+8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=2718(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3=7.4 3x÷5=4.8 30÷x+

额,自己查

1. 3/7 * 49/9 - 4/3 2. 8/9 * 15/36 + 1/27 3. 12* 5/6 2/9 *3 4. 8* 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 3/8 ÷6 6. 4/7 * 5/9 + 3/7 * 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 * 5/6 + 5/6 10. 3/4 * 8/9 - 1/3 11. 7 * 5/49 + 3/14 12. 6 *( 1/2 + 2/3 ) 13. 8 * 4/5 + 8 * 11/5

小数竖式计算1、2+96.6 2、6-35.6 3、1456.23+9.6-8.6 4、 5.2+6.3-584.31、256+ 9.360÷4010.40*20解方程1、3X+5X=48 2、 14X-8X=12 3、 6*5+2X=44 4、20X-50=

1. (25%-695%-12%)*36 2. 3/4*3/5+3/4*2/5 3. (1-1/4+8/9)/7/9 4 2/3+1/6/3/24+2/21 5 1*8/15*3/5 6 10-3/4/9/10-1/6 7 [(1/3+1/2)/5/6-1/3]/1/7 8 2/3/5+3/5/2+3/4 9 1/[(2-2/3/1/2)]*2/5 10 3^2*3.25678 11 3^3-5 12 4^2-34% 13 3.25-315% 14 7^3+445% 15

*= 1÷= ÷8= 7*= *12=*= -= + ÷= 14÷ =2、怎样简便就怎样算.(40分)(1)3- - (2) * + * (3) * + ÷ (4)18*( + ) 3、解方程.(20分)(1) χ= (2)χ*(+ )= 4、列式计算.(20分)(1)一个数的 是30,这个数是多少? (2)比一个数多12%的数是112,这个数是多少

17*40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8*0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32*500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5*200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0.4*0.8=0.32, 4*0.25=1, 0.36+1.54=2 1.01*99=99.99, 420÷35=12,

4.8+8.63+5.2+0.37 1.57+0.245+7.43 1.23+3.4-0.23+6.67.5+4.9-6.5 3.07-0.38-1.62 8-2.45-1.553.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.25*0.73*470÷28 0.25*36 0.85*19912.7-(3.7+0.84) 0.25*8.5*4 1.28*8.6+0.72*8.612.5*0.96*0.8 3.12+3.12*

1、475+254+361 2、615+475+125 3、860-168+1594、465+358-27 5、647-(85+265) 6、476+(65-29)7、154*8÷16 8、400÷25*75 9、16*25÷16*2510、552÷69*8 11、600-120÷10 12、(600-120)÷1013、(466-25*4)÷6 14、(43+32)÷(357-352)15、138+(7+48)÷25 16、56*19+25*8

http://wenku.baidu.com/search?word=%CE%E5%C4%EA%BC%B6%CA%FD%D1%A7&lm=0&od=0 到这里去挑选吧.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com