tfsf.net
当前位置:首页>>关于数学tan sin cos表格的资料>>

数学tan sin cos表格

角a(0度--90度)的特殊角的三铁函数值表如下:

sin30°=1/2 cos30°=√3/2 tan30°=√3/3 sin45°=√2/2 cos45°=√2/2 tan45°=1 sin60°=√3/2 cos60°=1/2 tan60°=√3 sin90°=cos0°=1 tan90°不存在 扩展资料:1、积化合差公式 sinα cosβ=(1/2)*[sin(α+β)+sin(α-β)] cosα sinβ=(1/2)*[sin(α+β)-

sin 30度 二分之一 45度 二分之根号二 60度 二分之根号三 cos 30度 二分之根号三 45度 二分之根号二 60度 二分之一 tan 30度 三分之根号三 45度 1 60度 根号三

sin0°=0 cos0°=1 tan0°=0 sin30°=1/2 cos30°=根号3/2 tan30°=根号3/3 sin45°=根号2/2 cos45°=根号2/2 tan45°=1 sin60°=根号3/2 cos60°=1/2 tan60°=根号3 sin90°=1 cos90°=0 tan90°=不存在

sin(0,30,45,60,90)=0,1/2,根号2/2,根号3/2,1cos(0,30,45,60,90)=1,根号3/2,根号2/2,1/2,0tan(0,30,45,60,90)=0,根号3/3,1,根号3,不存在

你说的是诱导公式? 公式一: 设α为任意角,终边相同的角的同一三角函数的值相等: sin(2kπ+α)=sinα k∈z cos(2kπ+α)=cosα k∈z tan(2kπ+α)=tanα k∈z cot(2kπ+α)=cotα k

| 360° | 270°| 0°| 15° | 30° | 37°| 45° sin | 0 | -1 | 0 |(√6-√2)/4 | 1/2 | 3/5 |√2/2 cos | 1 | 0 | 1 |(√6+√2)/4 |√3/2 | 4/5 |√2/2 tan | 0 | 无值 | 0 | 2-√3 |√3/3 | 3/4 | 1 ____________________________________________________________________

锐角三角函数公式 sin α=∠α的对边 / 斜边 cos α=∠α的邻边 / 斜边 tan α=∠α的对边 / ∠α的邻边 cot α=∠α的邻边 / ∠α的对边 倍角公式 Sin2A=2SinA?CosA Cos2A=CosA^2-SinA^2=1-2SinA^2=2CosA^2-1 tan2A=(2tanA)/(1-tanA^2) (注:

两角和公式 sin(a+b)=sinacosb+cosasinb sin(a-b)=sinacosb-sinbcosa cos(a+b)=cosacosb-sinasinb cos(a-b)=cosacosb+sinasinb tan(a+b)=(tana+tanb)/(1-tanatanb) tan(a-b)=(tana-tanb)/(1+tanatanb) cot(a+b)=(cotacotb-1)/(cotb+cota) cot(a-b)=(

同角三角函数的基本关系式 倒数关系:商的关系:平方关系:tanα cotα=1sinα cscα=1cosα secα=1 sinα/cosα=tanα=secα/cscαcosα/sinα=cotα=cscα/secα sin2α+cos2α

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com