tfsf.net
当前位置:首页>>关于陵拼音组词的资料>>

陵拼音组词

不是多音字 陵的解释[líng ] 1. 大土山:山~.丘~.~谷迁变(简作“陵谷”).2. 高大的坟墓:~园.~墓.~寝.3. 古同“凌”,侵犯,欺侮.

陵的解释 [líng ] 1.大土山:山~.丘~.~谷迁变(简作“陵谷”).2.高大的坟墓:~园.~墓.~寝.3.古同“凌”,侵犯,欺侮.

绫 红绫 ling 二声 凌 凌晨 ling 二声 棱 棱角 leng 二声 陵 陵墓 ling 二声 希望能帮到你,请采纳正确答案,谢谢 ^_^

陵字的拼音:[líng] 陵部首:阝

陵拼音:[líng] [释义] 1.大土山:山~.丘~.~谷迁变(简作“陵谷”). 2.高大的坟墓:~园.~墓.~寝. 3.古同“凌”,侵犯,欺侮.

山陵 丘陵 陵墓 陵谷变迁

菱[líng] 菱角、菱形、七菱八落 凌[líng] 冰凌.凌锥.凌辱.凌侮.恃强凌弱.凌云.凌空.凌晨.陵[líng] 山陵.丘陵.陵园.陵墓.陵寝.惑 huò 疑惑.困惑.迷惑.惑乱..蛊惑人心 域 yù 域外.异域.区域.地域.领域.疆域.拙 zhuō 笨拙.弄巧成拙.拙劣.拙作.拙见.拙著.绌[chù] 支绌(款项不够分配).左支右绌.相形见绌(相比之下显得不足).黜 chù 罢黜.废黜.贬黜.黜退.黜斥.黜免.黜逐.

“”只有一个读音:lín [《广韵》力膺切,平蒸,来.]1.越,超越.后作“”、“凌”.2.侵犯;欺凌.后作“陵”.暂无词语.

欺凌、凌厉、凌驾、凌夷、驾凌、凌侮、凌汛、凌灾、凌锥、凌杂、侵凌、凌虐、凌迟、凌轹、凌竞、凌阴、凌薄、凌殄、凌砾、凌烁、凌迸、凌车、凌折、激凌、严凌、漂凌、越凌、凌块、冻凌、冬凌、凌欺、凌人、跑凌、冥凌、凌跞、地凌、贱凌、凌制、凌晷、凌压

陵夷 陵迟 陵替 陵谷 陵轹 陵墓 陵寝 陵邑 陵籍 陵暴 陵园 陵阙 陵藉 陵霄 陵阳 陵阜 陵辱 陵鱼 陵云 陵波 陵上 陵丘 陵晨 陵苕 陵节 陵薮 陵侮 陵风 陵空 陵茔 陵越 陵夺 陵冢

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com