tfsf.net
当前位置:首页>>关于毁瘠的资料>>

毁瘠

毁瘠[ huǐ jí ] 基本解释 亦作“毁眦”. 亦作“毁”.因居丧过哀而极度瘦弱.《荀子礼论》:“故量食而食之,量要而带之,相高以毁瘠,是奸人之道也,非礼义之文也,非孝子之情也,将以有为者也.”《后汉书东海恭王强传》:“ 孝王 臻 及弟 蒸乡侯 俭 并有笃行,母卒,皆吐血毁眦.”《后汉书彭城靖王恭传》:“ 和 ( 刘和 )性至孝,太夫人薨,行丧陵次,毁过礼.” 宋 苏轼 《司马温公行状》:“执丧累年,毁瘠如礼.”《明史张栋传》:“母卒, 栋 年已六十,毁瘠庐墓,竟卒於墓所.”

毁瘠--自毁而致瘦弱《荀子》:故量食而食之,量要而带之.相高以毁瘠,是奸人之道也,非礼义之文也,非孝子之情也,将以有为者也.译文:所以要根据食量吃东西,根据腰身扎带子.拿哀伤得毁坏自己的身体而消瘦不堪来向别人标榜自己的高尚,这是奸邪之人的行径,不是礼义的规定,也不是孝子的真情,而是要用它来有所作为的.

父亲亡故,(因伤心过度)容颜憔悴,身体消瘦,是位至情至性的君子.

北魏高祖孝文帝在冯太后死后,“高祖毁瘠,绝酒肉,不内御者三年”(《魏书》),着实表现了一番孝心.毁瘠:亦作“毁眦”.亦作“毁”.因居丧过哀而极度瘦弱.========================北魏高祖孝文帝因居丧过哀而极度瘦弱,不喝酒,不吃肉,不到内宫见自己的皇后和其他妃子.就这样坚持了三年.

【释义】毁瘠:自毁而致瘦弱,指因居丧过度哀伤而致极度瘦弱.【造句】1、你应当劝告他:既然遭此不幸,就应当忍痛节哀,不能过于悲伤,以致毁瘠.2、《荀子礼论》认为,在居丧期间,故意以毁瘠来标榜自己的高尚,这不是礼义的规定,也不是孝子的真情. (脱胎于荀子的言论,原文是:相高以毁瘠,是奸人之道也,非礼义之文也,非孝子之情也,将以有为者也.拿哀伤得毁坏自己的身体而消瘦不堪来向别人标榜自己的高尚,这是奸邪之人的行径,不是礼义的规定,也不是孝子的真情,而是要用它来有所作为的.)

原文:志年九岁,居所生母忧,哀容毁瘠,为中表所异.译文:王志为人淳厚至善,九岁时,母亲去世,他满脸愁容,竟因哀伤过度而消瘦,他的内亲外戚对此感到惊异.再看看别人怎么说的.

居丧的人,身上有疮就洗澡,头上有疮就洗发,病了就饮酒吃肉.由于过度哀伤憔悴得了重病,君子是不应该这样做的.如果极度哀伤而至于丧命,君子就认为那是要使得父母绝后嗣了.

āi huǐ jī lì成语释义 形容因居亲丧悲损其身,瘦瘠如骨骸支立成语出处 唐 张《朝野佥载 补辑》:“(崔浑)丁母艰,勺饮不入口,哀毁瘠立.”感情色彩 中性成语结构 复句式成语成语用法 复句式;作主语、分句;形容丧亲之悲痛产生年代 古代成语近义词 哀毁骨立反义词 哀而不伤成语例句现在丧亲不会像古代那样哀毁瘠立了

父亲去世,(欧阳)过度哀伤身体瘦弱到极点,家中的积蓄全部让给了兄弟.

原文:王志,字次道,琅邪临沂人.志年九岁,居所生母忧,哀容毁瘠,为中表①所异.弱冠,选尚孝武女安固公主,拜驸马都尉、秘书郎.累迁至中书侍郎.寻除宣城内史,清谨有恩惠.郡民张倪、吴庆争田,经年不决.志到官,父老乃相谓

ncry.net | lhxq.net | sichuansong.com | krfs.net | jinxiaoque.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com